1001 ide med Mindmap

Med brainstorming med mindmap kan en gruppe undgå:

  • Ego – Så gruppens ekstroverte person ikke styrer hele seancen
  • Diskussioner – Så der ikke opstår diskussioner allerede efter 5 ideer
  • Gravitation – Så den første ide ikke styre, hvilke ideer der kommer efterfølgende
  • Blokeringer – Så den kreative gnist ikke forsvinder, og der ikke kommer flere ideer 

 

MIND MAP – UENDELIG KREATIVITET PÅ ET STYKKE PAPIR

Værktøjet Mind Map er kendt for at åbne for hjernens kreative ressourcer. Associationer bliver forstærket og metoden hjælper til at fange modsatrettede ideer, med næsten samme fart som hjernen kan udtænke dem. Metoden læner sig op den nyeste viden inden for hjerneforskning, om hvordan hjernen arbejder med kreativitet og informationer.