1001 ide med Mindmap

1001 ide med Mindmap

Med brainstorming med mindmap kan en gruppe undgå: Ego – Så gruppens ekstroverte person ikke styrer hele seancen Diskussioner – Så der ikke opstår diskussioner allerede efter 5 ideer Gravitation – Så den første ide ikke styre, hvilke ideer der kommer efterfølgende Blokeringer – Så den kreative gnist ikke forsvinder, og der ikke kommer flere…

20% mere effektiv med Mindmap

20% mere effektiv med Mindmap

At bliver 20% mere effektiv, betyder at du får en hel arbejdsdag til rådighed hver uge! Forksningen viser, at vi ved at bruge visuelle værktøjer som Mindmap bruger mindre kognitiv anstrengelse og derved frigiver ressourcer. I et videnskabeligt forsøg målte forskerne hjernens aktiviteter på testpersoner og fandt, at ved brug af mindmap blev testpersonerne op…

Brug hjernen!

Brug hjernen!

Det er med hjernen at vi tjener vores penge og alligevel ved vi mere om vores mobiltelefon end hvordan vores hjerne arbejder bedst muligt. De fleste af os har aldrig lært det, men der skal ikke så meget til at lære at bruge hjernen bedre. Små teknikker og metoder, som med baggrund i viden om…