Blog

Med brainstorming med mindmap kan en gruppe undgå: Ego – Så gruppens ekstroverte person ikke styrer hele seancen Diskussioner – Så der ikke opstår diskussioner allerede efter 5 ideer Gravitation – Så den første

At bliver 20% mere effektiv, betyder at du får en hel arbejdsdag til rådighed hver uge! Forksningen viser, at vi ved at bruge visuelle værktøjer som Mindmap bruger mindre kognitiv anstrengelse og derved frigiver

Det er med hjernen at vi tjener vores penge og alligevel ved vi mere om vores mobiltelefon end hvordan vores hjerne arbejder bedst muligt. De fleste af os har aldrig lært det, men der