Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos Brug Hjernen

Tilmelding
Tilmelding er bindende. Du kan tilmelde dig indtil arrangementets første dag, men vi anbefaler hurtig tilmelding, da arrangementet kan blive udsolgt. Dog er der enkelte arrangementer med tilmeldingsfrist en måned før første afholdelsesdato – i givet fald, vil det være anført det enkelte program.

Alle tilmeldinger bekræftes via e-mail.

Overtegning/aflysning
Hvis der ikke er plads på et arrangement, giver vi dig besked med det samme og tilbyder dig plads på førstkommende afholdelse med ledige pladser.

Ved for få tilmeldinger forbeholder Brug Hjernen // Apprehendo sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet.

Flytning/afmelding
Afmelding skal altid ske skriftligt. For vores forskellige arrangementer gælder følgende betingelser:

Kurser og seminarer
Ved flytning eller afmelding senere end 3 uger før afholdelse betales et gebyr på 30 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før betales det fulde beløb.

Konferencer
Ved flytning eller afmelding indtil 2 uger før afholdelse betales 15 % af konferenceprisen. Derefter betales det fulde beløb.

Uddannelser
Ved flytning eller afmelding senere end 6 uger før afholdelse betales et gebyr på 30 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding senere end 5 uger før betales det fulde beløb.

ERFA-grupper
Ved afmelding senere end 3 hverdage før et arrangement betales hele deltagergebyret

Online kurser og e-learning
Ved online kurser og e-learning er der tale om levering af digitalt indhold, der leveres umiddelbart efter tilmelding. Det er derfor ikke muligt at afbestille online kurser og e-learning, og der er derfor ingen fortrydelsesret.

Forhindret i at deltage
Bliver du af en eller anden grund forhindret i at deltage, er du naturligvis altid velkommen til at sende en kollega. Du skal blot give os besked via mail til kursus@apprehendo.dk.
Såfremt andre betingelser er gældende, vil det fremgå af de praktiske oplysninger på arrangementets webside.

Pris/faktura
Prisen inkluderer deltagelse og forplejning på arrangementet, inkl. morgenbrød, frokost og forfriskninger i pauserne. Desuden dækker prisen undervisningsmateriale. På en række arrangementer er materialet tilgængeligt elektronisk. Priserne er excl. moms.

Middag og overnatning er ikke inkluderet i prisen, med mindre det fremgår specifikt i beskrivelsen af arrangementet.

Vi fakturerer først i forbindelse med afholdelse af arrangementet, med mindre du selv beder om at få tilsendt en faktura med det samme. Faktura sendes uafhængigt af bekræftelsen.

Rabat
Brug Hjernen // Apprehendo har forskellige rabatmuligheder. Eksempelvis er der på nogle arrangementer mulighed for rabat ved samtidig tilmelding af flere personer fra samme virksomhed. Kontakt os på kursus@apprehendo.dk og hør om de favorable rabatmuligheder. Rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres.

Eksamen – særlige forhold
Er der særlige forhold, der gør, at du har brug for dispensation til eksamen – hvis du f.eks. ønsker at ansøge om ekstra tid eller brug af hjælpemidler til eksamen – beder vi dig gøre opmærksom på dette allerede ved din tilmelding, så vil vi starte sagsbehandlingen.

Yderligere information
Har du brug for uddybende information om arrangementets faglige indhold, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration på kursus@apprehendo.dk.

Forbehold for ændringer
Brug Hjernen // Apprehendo tager forbehold for ændringer af tid, sted, underviser, indhold, pris samt eventuelle trykfejl.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Brug Hjernen / Apprehendo kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kursus@apprehendo.dk.